Jdi na obsah Jdi na menu
 


Inovace stránek Fanclubu

2. 5. 2007

Stránky Fanclubu jsou předělané !

Je v ní plno obrázků a odkazů , jsou přehledné a kyždý si tam najde to co ho zajímá.Je tam zvláštní položka která je ale jenom pro členy tohoho mezinárodního Klubu.Na těchto stránkách najdete celou Biografii a Diskografii této úžasné zpěvačky s nádherným hlasem.
Moc se mi líbil popis jejího koncertu který se konal 20. 4. 2007 v Bostonské Symphony Hall
Alespoň krátké přiblížení :
Nana Mouskouri jako pták rozprostírá svoje křídla k letu , tak ona roztahuje svoje paže v bílých třpitivých šatech a zahájí koncert směsí písní ze zlaté éry filmů.Během svého koncertu se ani jednou neosvěžila douškem vody , bylo sice krátké přerušení ale bylo to jenom ku prospěchu všech fanoušků který si ji přišli poslechnout.Je to úžasné když si představíte že Naně je už 72 roků. Je to její rozlučková cesta a tak naposledy v této zemi navštívila svoje fanoušky.
" Děkuji Vám za všechny ty roky co jste mě měli rádi......Myslím si že všichni potřebujeme lásku vy taky stejně jako já . Láska je označení samotné Nany která svou lásku rozdávala všem lidem během svého života .Během konceru se také zmínila o naději , radosti , zármutku a sen o šťastných dětech kterým se za svého působení v Unicef snažila pomáhat.
Další její typická značka je vizuální ...černé čtvercové brýle a černé vlasy uprostřed rozdělené pěšinkou , svůj vzhled si Nana zachovala po celou dobu v jednom rozhovoru řekla když se jí reportérka ptala jestli neuvažovala o změně vzhledu že takhle si ji pamatujou její fanoušci a že kdyby změnila svůj vzhled už by to nebyla ona.

Obrazek


 

Pages Fanclub are redesigned !

Is in her lot pictures and legacies , are well - arranged and kyzdy there will find it what him in own line.Is there extraordinary items which is but only for members that international club.Upon this pages find whole memoirs and discography those astonishing songstress with gorgeous voice.
Much me liked description her concert which do 20. 4. 2007 in Bostonian Symphony Hall
At least short approximation :
Nana Mouskouri like bird open out it's wings to years , so she splay out it's shoulder in white flashy dress and prefacing concert mixture song from gold era films.During his concert not once unrefreshed draught waters , was though short break - in but was it only to the benefit of all fans which her came listen to.Is that a astonishing when introduce as though Nane is already 72 ys. Is that a her valedictory way so last in those provincial visited it's fans.
" Thank you for all these years what are me have had like to......I think as though all need love do you so in the same way as I . Love is mark himself Nany which his love ration out to all people within his lifetime .During syndicate also get in about trust , gaieties , grief and the dream of happy babies whereby behind his incidence in Unicef try help.
Next her typical mark is visual ...black square glasses and black hair in the middle of divided byway , its appearance Nana conserve all the time in one talk said when her reporter asked if leave out about change appearance as though in this way her pamatujou her fans and as though if switched its appearance already would it wasn't she.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář